Ca khúc: Anh Là Tất Cả - You're My Everything
Album: Ngọc Lan 4 - Tình Xanh