Ca khúc: Bài Ca Không Tên Số 2 & 3 (Tác giả: Vũ Thành An)