Ca khúc: Chiều Phi Trường (Tác giả: Lê Uyên Phương)

 

 

Lyric:

 
 
Tôi với em dù trần vai tiễn đưa
Ngày hôm qua trong nắng thiên đường
Ngày hôm nay lo lâu tình về nơi bến mơ
Những đóa hoa vài hồng trong mong chờ
Xin hãy xin như thời gian, thời gian

Tôi với em xin cùng xây ước mơ
Dù mai đây xa cách muôn trùng
Dù mai đây nơi xa phồn hoa không thiết tha
Những cánh chim trong hồng hoang
Thiên đường sẽ quên
Hay còn yêu còn yêu nhân tình

Một lần xa cách
Lòng thêm thiết tha
Buồn rơi ướt vai
Buồn ai có hay
Cho dòng nước mắt
Cho dòng nước mắt
Cho dòng nước mắt trôi mau

Tôi với em mang niềm tin trắng trong
Dù tinh khôi không in dấu dương trần
Dù thơ ngây vùi sâu theo tháng năm
Những đớn đau trong tiền duyên đọa đày
Xin hãy than cho ngày mai ngày mai ngày mai.