Ca khúc: Còn Đau Vì Anh - Mal De Toi
(Ca khúc này còn có tên khác là: Đau Đớn Riêng Em)