Ca khúc: Con Tim Dâng Hiến (Lời Việt: Phạm Duy)

 

 

Lyric:

 
 
Họ thường nói rằng:
Đừng vội vã yêu thương.
Đừng nên cuồng điên nông nổi
Gởi trao trái tim ngay từ đầụ
Hoài... ngóng chờ.
Tình yêu đến trong tay.
Để nghe rộn ràng mộng mơ.
Để trao trái tim ngay từ đầu...
Tựa giòng sông cuốn trôị
Lòng biển khơi ngóng đợị
Tình em dâng hiến anh
Hôm nay và mãi mãi ngàn saụ
Giờ đã gặp.
Người yêu dấu mong chờ.
Mong anh yêu em như em yêu anh.
Mình trao trái tim ngay từ đầu.