Ca khúc: Dấu Chân Tình Nhân (Tác giả: Trịnh Nam Sơn)