Ca Khúc: Đau Đớn Riêng Em - Mal De Toi
(Ca khúc này còn có tên khác là: Còn Đau Vì Anh)