Ca khúc: Đêm Buồn Mênh Mang (Nhạc Pháp - Lời Việt: ??)