Ca Khúc: Đêm Hoa Đăng - This Masquerade
Album: Ngọc Lan 4 - Tình Xanh