Ca khúc: Đêm Nghe Tiếng Muôn Trùng (Trịnh Công Sơn)