Ca khúc: Elle Imagine - Tàn Phai (Nhạc Pháp - Lời Việt: ??)
Album: Ngọc Lan 1982 - 1991 (CD1)
Album: Bay Đi Cánh Chim Biển (Ngọc Lan - Như Mai - Kiều Nga)