Ca khúc: Giây Phút Giã Từ

 

 

Lyric:

 
 
Thôi ta đã nghe giờ chia tay
Trong cơn gió Thu về sớm nay
Một đàn chim én trên trời tím bay, vụt bay
Trong lá buông rơi rớt trên đường ngút dài

Thôi đã nghe những tiếng chia lìa
Trống chuông nào sáng xa đã vừa khua
Vọng ngân từ dĩ vãng xa quá
Dĩ vãng lóng lánh cũng như tình xưa
Một tiếng chuông xa tiếng chuông đến ơ thờ
Rồi chết bâng quơ

Thôi ta đã nghe giờ chia xa
Ai đưa võng kia vào giữa trưa
Lời ru rất u buồn tiếng ru thoảng qua
Nghe võng đong đưa thoáng duyên tình đã phai mờ

Thôi đã nghe những tiếng chia lìa
Con thằn lằn nghiến răng khóc tình xa
Trời trưa buồn nắng chói chang quá
Nắng xé vỡ nát cũng như tình xưa
Vạt nắng phôi pha, nắng soi tới chân nhà
Rồi chết bâng quơ

Thôi ta đã nghe giờ biệt ly
Cho đến tới khi chiều sắp đi
Một trời u tối len vào cõi tim ngủ mê
Khi dế giun kêu khóc cho tình lối di về

Thôi đã nghe những tiếng chia lìa
Khi đêm về giấc mơ đã mở ra
Nằm mơ về dĩ vãng xa quá
Dĩ vãng lóng lánh cũng như tình xưa
Một giấc mơ xa, giấc mơ đến không ngờ
Rồi chết bâng quơ.