Ca khúc: Hai Lối (Tác giả: Châu Đình An)
Tình Ca Châu Đình An