Các Album Ngọc Lan đã phát hành:
 

 

 

      Trung Tâm Mây Production:

      1. Ngọc Lan 1:
      2. Ngọc Lan 2:
      3. Ngọc Lan 3:
      4. Ngọc Lan 4:
Tình Xanh
      5. Ngọc Lan 5:
Tình Gần
      6. Ngọc Lan 6:
Tình Khúc Cho Anh
      7. Ngọc Lan 7:
Mãi Mãi Yêu Anh
      8. Ngọc Lan 8:
Yêu Dấu Khôn Nguôi
      9. Ngọc Lan 9:
Tình Xưa
      10. Ngọc Lan 10:
Hạnh Phúc Nơi Nào
      11. Ngọc Lan :
Mặt Trời Bên Kia Mùa Hạ
      12. Ngọc Lan & Nhật Trường:
Chân Trời Tím